Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΙΔΡΥΣΗ

Ο Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός" εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Λαγκαδά 190, Σταυρούπολη. Ιδρύθηκε το 1990 με την υπ' αρ. 684/90 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι η ηθική και υλική συμπαράσταση καθώς και κάθε κοινωνικοανθρωπιστική βοήθεια προς τα Ελληνορθόδοξα Ιεραποστολικά Κλιμάκια του Κονγκό, αλλά και όλων των άλλων Ορθοδόξων Ιεραποστολών απανταχού της γης. Αυτό σημαίνει ότι ο χαρακτήρας του Συνδέσμου είναι μη κερδοσκοπικός. Έτσι, τα όποια οικονομικά μέσα συγκεντρώνονται και διοχετεύονται μέχρι του τελευταίου ευρώ για την ενίσχυση των πληθυσμών στις χώρες που δρουν και εργάζονται Ιεραπόστολοι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο Σύνδεσμος σήμερα αριθμεί 144 μέλη και διοικείται από αιρετό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία με δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες. Μαζί με το Δ.Σ. εργάζονται και δραστηριοποιούνται ανιδιοτελώς σε καθημερινή βάση περί τα 10 μέλη σε διάφορες εργασίες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα παρακάτω:

Πρόεδρος: Δημήτριος Ασλ/ανίδης
Αντιπρόεδρος: ​Κατσαρός Κωνσταντίνος​
Γενικός Γραμματέας: ​Παπαναστασίου Ιωάννης
Ταμίας: Κωνσταντινίδης Δημήτριος

Α' Μέλος: ​ Μπαρέκας Βασίλειος
Β' Μέλος: ​ Ιωαννίδης Κλεόβουλος​
​ Γ' Μέλος: Δημούδης Αριστείδης

το γραφείο του Ι. Συνδέσμου