Πρώτη ετήσια Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του Ιεραποστολικού Συνδέσμου

[ εικόνα άρθρου ]

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ι. Συνδέσμου στη Σταυρούπολη η πρώτη καθιερωμένη ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Ασλανίδης προέβη σε λεπτομερή απολογισμό πεπραγμένων του παρελθόντος έτους 2015. Παράλληλα με την εισήγησή του, μέσω βιντεοπροβολέα, τα μέλη παρακολούθησαν και σχετικό φωτογραφικό υλικό των έργων και των δράσεων του Σωματείου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρθηκε διεξοδικά:

α) στον διαφανή τρόπο διαχείρισης των οικονομικών,

β) στις οικονομικές βοήθειες που δόθηκαν το 2015 σε δεκαοκτώ Ιεραποστολικά Κλιμάκια ανά τον κόσμο για το εν γένει πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο,

γ) στο έργο της Εσωτερικής Ιεραποστολής, δηλαδή τη φιλανθρωπία σε ενδεείς, άπορες και πολύτεκνες οικογένειες στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τη διανομή τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων και καυσόξυλων,

δ) στη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου "Αγία Αικατερίνη η Πάνσοφος", που παρέχει σε 150 περίπου μαθητές δωρεάν φροντιστηριακή υποστήριξη σε αυξημένης δυσκολίας μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου και σε μαθήματα αγγλικής γλώσσας επιπέδου Lower και Proficiency, 

ε) στις γενικότερες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου (τέλεση μνημοσύνων Ιεραποστόλων, πνευματικές συνάξεις, προσκυνηματικές εξορμήσεις σε Ιερές Μονές κ.λπ.).

Επίσης, κλείνοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος παρουσίασε το ιεραποστολικό έργο που υλοποιήθηκε κατά την τετραετία 2012-2015 και τις οικονομικές βοήθειες που διατέθηκαν σε τριάντα ένα Ιεραποστολικά Κλιμάκια στην Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Λατινική Αμερική.

Ακολούθως αναγνώστηκε η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2015 και προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση η έγκριση των πεπραγμένων και η πλήρης απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από όλες τις οικονομικές ευθύνες που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Έπειτα ο Ταμίας του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Κωνσταντινίδης παρουσίασε τον οικονομικό Απολογισμό έτους 2015, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Ασλανίδης ανακοίνωσε στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης την  πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. να αποδοθεί στο μέλος του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Νίκα τιμής ένεκεν βραβείο πολυετούς προσφοράς για την επί είκοσι δύο συναπτά έτη συμμετοχή και διακονία του στο Δ.Σ. του Ιεραποστολικού Συνδέσμου και να ανακηρυχθεί ισόβιο επίτιμο μέλος του Δ.Σ. ως αντίδωρο της προσφοράς και της αγάπης του. Κατόπιν τούτου επεδόθηκε στον κ. Νίκα ειδική τιμητική πλακέτα και σχετικό βραβείο και το Σώμα επεκρότησε την ενέργεια αυτή.

Στο τέλος της Γ.Σ. πραγματοποιήθηκαν οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου, οι οποίες διενεργήθηκαν επιτυχώς. Την επομένη, αφού οι εκλεγέντες συνήλθαν για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. για την τετραετία 2016-2019, προέκυψε  η παρακάτω σύνθεση:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

-Ασλανίδης Δημήτριος, Πρόεδρος

-Κατσαρός Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

-Παπαναστασίου Ιωάννης, Γεν. Γραμματέας

-Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Ταμίας

-Μπαρέκας Βασίλειος, Α΄ Μέλος

-Ιωαννίδης Κλεόβουλος, Β΄ Μέλος

-Δημούδης Αριστείδης, Γ΄ Μέλος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

-Ασλανίδης Γεώργιος

-Σαραφείδης Γεώργιος

-Σιδηρόπουλος Βασίλειος


                 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Follow us ierapostoloi on FB +ierapostolos ierapostoloi on YTΟρθόδοξη Χριστιανοσύνη..com. Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο