Η χριστιανική μαρτυρία στην κορεατική κοινωνία

[ εικόνα άρθρου ]

Τή Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας, τήν Σεούλ, ἡ 12η  Κληρικολαϊκή Συνέλευση.

Στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. Ἀμβρόσιος, κατ᾽ ἀρχήν μετέφερε τίς σεπτές εὐλογίες τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου γιά τήν ἐπιτυχία τῆς 12ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.  

Κατόπιν, πρῶτον, ἐπεσήμανε ὡρισμένα χαρακτηριστικά γεγονότα, τά ὁποῖα σημάδεψαν τό ἔτος 2015. Δεύτερον, ἀναφέρθηκε σέ ἑπτά καίριους τομεῖς καί προέτρεψε ὅλους νά ἐπικεντρώσουν σ᾽ αὐτούς τήν προσοχή τους κατά τό τρέχον ἔτος 2016, ὥστε νά καταστεῖ δυνατή ἡ ὑλοποίησή τους γιά τήν περαιτέρω προέκταση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κορέας.

Στήν συνέχεια ἀνέπτυξε τό κεντρικό θέμα τῆς Συνελεύσεως, τό ὁποῖο καί παραθέτουμε κατωτέρω:

 

Καί τώρα, ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συνεργοί ἐν Κυρίῳ, σᾶς παρακαλῶ νά προσέξουμε τό τελευταῖο μέρος τῆς εἰσηγήσεώς μας, στό ὁποῖο θά ἀναπτύξουμε τό κεντρικό θέμα τοῦ ἔτους 2016, τό ὁποῖο ὅπως προαναφέραμε εἶναι:

«Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν: Εἷς πρός ἕνα, πρός Χριστόν, γιά ἕνα καλύτερο μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Κορέα». 

Τό τρέχον ἔτος 2016 εἶναι ἀφιερωμένο, ὅπως καί τό προηγούμενο, στό μεγάλο θέμα τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας στήν κορεατική κοινωνία. Καί σημεῖο ἀναφορᾶς καί ἐμπνεύσεως θά ἔχουμε, ὅπως καί πέρυσι, τήν ζωή καί τήν δράση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἔγινε ἡ πρώτη συνάντηση τῶν πρώτων μαθητῶν μέ τόν Χριστό, εἶναι πολύ βοηθητικός γιά νά καταλάβουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο πρέπει νά ἐργαστοῦμε κι ἐμεῖς, γιά τήν γνωριμία περισσοτέρων συνανθρώπων μας μέ τόν Χριστό.

Ἄν προσέξουμε θά διαπιστώσουμε ὅτι ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης (1,35-52) μᾶς περιγράφει ὅτι κατά τήν πρώτη ἐκείνη συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ τούς πρώτους μαθητές Του, στήν Βηθανία καί στήν Γαλιλαία, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα δίκτυα ἐπικοινωνίας.

1. Πρῶτο δίκτυο ἐπικοινωνίας: Ὁ δάσκαλος. Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής συνιστᾶ τόν Χριστό στούς μαθητές του Ἀνδρέα καί Ἰωάννη μέ τά λόγια: «Αὐτός εἶναι ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ».

2. Δεύτερο δίκτυο ἐπικοινωνίας: Ὁ ἀδελφός. Ἕνας ἐκ τῶν δύο μαθητῶν ὁ  Ἀνδρέας, μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Χριστό βρίσκει σέ λίγο τόν κατά σάρκα ἀδελφό του Πέτρο καί τοῦ λέει: «Βρήκαμε τόν Μεσσία». Ὁ Ἀνδρέας ὀνομάστηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία «Πρωτόκλητος» γιατί πρῶτος συνάντησε τόν Ἰησοῦ καί πρῶτος κήρυξε στόν ἀδελφό του Πέτρο ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἀληθινός Μεσσίας.

3. Τρίτο δίκτυο ἐπικοινωνίας: συμπατριώτης. Ὁ Φίλιππος, «πού καταγόταν ἀπό τήν Βηθσαϊδά, τήν πόλη τοῦ Ἀνδρέα καί τοῦ Πέτρου» ἀποδέχεται ἀμέσως τήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ νά τόν ἀκολουθήσει, γιατί, ὅπως φαίνεται, εἶχε πληροφορηθεῖ περί τοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς συμπατριῶτες του Ἀνδρέα καί Πέτρο γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία.

4. Τέταρτο δίκτυο ἐπικοινωνίας: φίλος. Ὁ Φίλιππος μετά τήν κλήση του ἀπό τόν Χριστό, ἔτρεξε ἀμέσως στόν φίλο του Ναθαναήλ καί τοῦ λέει: «Βρήκαμε τόν Μεσσία πού προανάγγειλε ὁ Μωυσῆς στόν νόμο καί οἱ προφῆτες... Ἔλα καί δές μόνος σου». (Ἰω. 1,46-47)

Αὐτό πού διαπιστώνουμε, μ᾽ ἄλλα λόγια ἀπό τήν περιγραφή τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη εἶναι ὅτι ἔχει στηθεῖ ἕνα ἀνθρώπινο δίκτυο γνωριμίας μέ τόν Χριστό. Ὁ δάσκαλος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής ἐνημερώνει τούς μαθητές του Ἀνδρέα καί Πέτρο· κατόπιν ὁ Ἀνδρέας ἐνημερώνει τόν ἀδελφό του Πέτρο· στήν συνέχεια οἱ Ἀνδρέας καί Πέτρος ἐνημερώνουνε τόν συγχωριανό τους Φίλιππο· καί τέλος ὁ Φίλιππος ἐνημερώνει τόν φίλο του Ναθαναήλ γιά τόν Χριστό. Ὁ ἕνας ἐνημερώνει τόν ἄλλον γιά τόν «πολύτιμο μαργαρίτη» πού βρῆκε. Ὁ ἕνας μιλάει στόν ἄλλο γιά τόν ἀληθινό Μεσσία πού συνάντησε. Ὁ ἕνας μοιράζεται μέ τόν ἄλλον τήν χαρά του γιά τήν Ἀλήθεια πού γνώρισε.

Αὐτό ἔγινε καί στήν περίπτωση τῆς Σαμαρείτισσας, ὅπως πάλι ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς πληροφορεῖ. Ἡ Σαμαρείτισσα μετά τήν συνάντηση καί τόν σπουδαιότατο θεολογικό διάλογο πού εἶχε μέ τόν Χριστό στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, ἄφησε τήν στάμνα της καί ἔτρεξε νά πεῖ στούς συγχωριανούς της: «Ἐλᾶτε νά δεῖτε ἕναν ἄνθρωπο, πού μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔχω κάνει· μήπως αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας»; (Ἰω. 4,29)

Ἡ ἱεραποστολική μέθοδος, πού συνοψίζεται στό σύνθημα τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας: Εἷς πρός ἕνα, πρός Χριστόν, ἀκολουθήθηκε ἀδιάκοπα στό διάβα τῶν αἰώνων. Τό παράδειγμα τῶν πρώτων Χριστιανῶν βρῆκε ἄπειρους συνεχιστές. Ὁ Χριστιανισμός δέν ἐξαπλώθηκε τούς πρώτους αἰῶνες μέ ὀργανωμένες ἱεραποστολές, πού διέθεταν οἰκονομική ἐπιφάνεια καί ὑλικοτεχνική ὑποδομή. Οὔτε μόνον ἀπό θεολόγους καί κληρικούς, ἀλλά καί ἀπό ἁπλούς πιστούς, πού στήν καρδιά τους ὅμως ἔκαιγε ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης πρός τόν Χριστό καί τόν πλησίον. Ὑπάρχουν μαρτυρίες ὅτι πολλοί ἔμποροι γιά παράδειγμα μετέδιδαν τό χριστιανικό μήνυμα κατά τήν διάρκεια τῶν ἐμπορικῶν ταξιδιῶν τους.  Ὅταν ἕνας Χριστιανός ἔμπορος ταξίδευε γιά ἐμπορικούς λόγους π.χ. ἀπό τήν Ἀθήνα στήν Ρώμη, μαζί μέ τήν δουλειά του δέν λησμονοῦσε καί τό χρέος του ὡς Χριστιανός νά μεταδώσει τήν χριστιανική του πίστη σέ κάποιο συνάδελφό του. Ὁ κάθε συνειδητός Χριστιανός αἰσθανόταν τήν ἀνάγκη νά μιλάει γιά τόν Χριστό μέ τήν ζωή καί τόν λόγο του. Αἰσθανόταν, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ὅπως καί ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος ὅταν ἔγραφε στούς Κορινθίους: «Ἀλίμονό μου ἄν δέν κηρύττω τό εὐαγγέλιο»! (Α΄ Κορ. 9,16) Ἔτσι μεταδόθηκε ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἀπό στόμα σέ στόμα, ἀπό ἄνθρωπο σέ συνάνθρωπο. Μέ αὐτή τήν «χριστιανική σκυταλοδρομία» μεταδόθηκε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ ἀπό χέρι σέ χέρι εἰρηνικά, μυστικά καί ἀθόρυβα κι ἔτσι ἐξαπλώθηκε ἡ χριστιανική πίστη στά πέρατα τῆς οἰκουμένης.

Τό παράδειγμα τῶν πρώτων Χριστιανῶν μᾶς διδάσκει πῶς πρέπει νά δράσουμε κι ἐμεῖς πού ζοῦμε στήν Κορέα δύο χιλιάδες χρόνια μετά.

Πρῶτον, οἱ κληρικοί, οἱ κατηχητές καί ὅσοι ἔχουν τήν εὐθύνη τῆς διδαχῆς στήν Ἐκκλησία ὀφείλουμε νά ἐργαζόμαστε καθημερινῶς γιά τήν γνωριμία τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Χριστό.

Δεύτερον, οἱ κατά σάρκα συγγενεῖς μας πρέπει νά ἔχουν τήν προτεραιότητα τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντός μας. Ἐάν δέν ἐνδιαφερόμαστε μέ τό χριστιανικό μας παράδειγμα καί τόν χριστιανικό μας λόγο νά βοηθήσουμε τούς οἰκείους μας νά γνωρίσουν τόν Χριστό, τότε θά ἀνήκουμε στήν κατηγορία τῶν ἀπίστων καί ὄχι τῶν πιστῶν, ὅπως ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στόν μαθητή του Τιμόθεο: «Ἄν κάποιος δέν φροντίζει γιά τούς συγγενεῖς του, κι ἰδιαίτερα γιά ἐκείνους πού μένουν στό ἴδιο σπίτι μαζί του, αὐτός ἔχει ἀρνηθεῖ τήν πίστη κι εἶναι χειρότερος κι ἀπό ἕναν ἄπιστο». (Α΄ Τιμ. 5,8)

Τρίτον, τό ἐνδιαφέρον μας ἐπίσης πρέπει νά στραφεῖ πρός τούς συμπατριῶτες μας, πού βρίσκονται στήν γειτονιά μας καί στό ἐργασιακό καί κοινωνικό πολυποίκιλο θρησκευτικό περιβάλλον τῆς χώρας μας. Ὑπάρχουν πολλοί συνάνθρωποί μας πού ψάχνουν νά βροῦν τήν Ἀλήθεια ἀλλά δέν ξέρουν πῶς καί ποῦ νά τήν βροῦν. Πολλοί ἐπίσης δέν γνωρίζουν κἄν ὅτι ὑπάρχει Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Κορέα. Καί τό χρέος μας εἶναι ἀκριβῶς αὐτό: Νά τούς βοηθήσουμε νά τήν βροῦν. Δέν γίνεται νά φροντίζει κάποιος πῶς θά ξεδιψάσει καί θά φωτίσει πνευματικά μέ τό «ὕδωρ τό ζῶν» καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ τούς ξένους καί νά ἀφήνει διψασμένους καί ἀφώτιστους τούς ὁμοεθνεῖς του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἐν προκειμένῳ εἶναι ὁ ἀπόστολος Παῦλος, πού ξεκίνησε τήν μεγάλη ἱεραποστολική δράση του πρῶτα πρός τούς συμπατριῶτες του Ἰουδαίους.

Τέταρτον, οἱ φίλοι μας πού συναναστρεφόμαστε συχνά εἶναι ὁ ἱεραποστολικός ἀγρός στόν ὁποῖο πρέπει νά σπείρουμε τόν Λόγο τῆς Ἀληθείας. Νά τούς ποῦμε μέ τήν ζωή καί τό λόγο μας ὅτι «εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν», ὥστε κι αὐτοί νά βροῦν τόν δρόμο τῆς Σωτηρίας.

Τό φετινό σύνθημα: «Εὑρήκαμεν τόν Μεσσίαν: Εἷς πρός ἕνα, πρός Χριστόν, γιά ἕνα καλύτερο μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Κορέα», εἴθε νά μᾶς βοηθήσει νά καταλάβουμε τό ἱεραποστολικό χρέος μας πρός τόν ὁποιονδήποτε πλησίον μας. Καί ἄς πάρουμε τήν ἀπόφαση νά ἐργαστοῦμε μέ ζῆλο, ὥστε τό 2016 ὁ καθένας μας νά φέρει στόν Χριστό καί στήν Ἐκκλησία Του ἕνα μαθητή ἤ συγγενῆ ἤ φίλο ἤ συμπατριώτη του. Μέ αὐτό τόν τρόπο θά κάνει τό καλύτερο δῶρο σ᾽ ἕνα συνάνθρωπό του καί θά συμβάλει οὐσιαστικά γιά ἕνα καλύτερο μέλλον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Κορέα.

 

Ὁ Κορέας Ἀμβρόσιος


        

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Follow us ierapostoloi on FB +ierapostolos ierapostoloi on YTΟρθόδοξη Χριστιανοσύνη..com. Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο