Πατριαρχική ιεραποστολική περιοδεία στην Ι. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης

[ εικόνα άρθρου ]

Τήν 29η Μαΐου ἐ.ἔ. ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄, ἀφίχθη στό διεθνές ἀεροδρόμιο τοῦ Ἀνταναναρίβο τῆς Μαδαγασκάρης γιά τήν πραγματοποίηση ἐπίσημης ποιμαντικῆς ἐπίσκεψης. Τόν Προκαθήμενο τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας ὑποδέχθηκαν ὁ Σεβασμιώτατος οἰκεῖος Μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως καί τῆς γυναικείας ἀδελφότητας τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Θεογεννήτορος Μοχοῦ Κρήτης, ἡ ὁποία βρίσκεται αὐτό τόν καιρό στή μητροπολιτική περιφέρεια τῆς Μαδαγασκάρης μέ σκοπό τήν ἑδραίωση τοῦ Μοναχισμοῦ στήν περιοχή καί τήν παροχή βοήθειας γιά τή μελλοντική ἵδρυση Ἱ. Μονῆς στό νησί.

Ἐν πομπῇ ὁ Μακαριώτατος βρέθηκε στόν Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε πλῆθος κόσμου καί παιδιά, ἐνῶ ἡ μελωδική χορωδία τῶν νέων τῆς Μητροπόλεως ἔψαλε δοξολογία.

Ὁ Μακαριώτατος εὐχαρίστησε καί ἐπαίνεσε τή χορωδία, ὡς ἐπίσης καί τίς ὀσιώτατες μοναχές καί ἔδωσε τήν εὐχή του γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ μοναχισμοῦ στό νησί. Ἀνεφέρθη ἐπίσης καί στό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου κυροῦ Νεκταρίου Κελλῆ καί στήν πολυετή προσφορά καί τό ἔργο αὐτοῦ στήν Ἱεραποστολή. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή στή Μαδαγασκάρη ξεκίνησε τά πρῶτα βήματα τό 1994 ἀπό τόν μακαριστό Ἐπίσκοπο κυρό Νεκτάριο, ἐπισήμως ἱδρύθηκε ὡς Ἐπισκοπῆ Μαδαγασκάρης διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου τό 1997 καί ἀνυψώθηκε σέ Ἱ. Μητρόπολη τό 2012. Περιλαμβάνει ἐκτός της Μαδαγασκάρης καί τά νησιά Mauritious, Comoros, Mayotte καί La Reunion.

Τήν 30ή Μαΐου, δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως, ὁ Μακαριώτατος ἐπισκέφθηκε τήν περιοχή Andoharanofotsy, ὅπου ἐγκαινίασε τό νέο ὀρφανοτροφεῖο θηλέων τό ὁποῖο θά στεγάζει 200 ἄπορα καί ὀρφανά παιδιά. Ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ ἦταν μέλημα καί ὄνειρο τοῦ Μητροπολίτου Μαδαγασκάρης κ. Ἰγνατίου ἐδῶ καί πολλά χρόνια, μιάς καί στή χώρα αὐτή ὅπως καί σέ πολλές ἄλλες χῶρες τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, πολλά βρέφη ἐγκαταλείπονται στούς δρόμους, ἀφοῦ οἱ γονεῖς λόγω φτώχειας ἀδυνατοῦν νά τά σιτίσουν.

Ὁ Μακαριώτατος μέ πολύ συγκίνηση ἀνέφερε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀγκαλιάζει ὅλους τους ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος καί τό παρόν Ὀρφανοτροφεῖο εἶναι ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἀλεξανδρέων μεριμνᾶ καί περιθάλπει τούς πονεμένους καί παραμελημένους ἀνθρώπους τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου, ἰδίως τά παιδιά πού εἶναι τά ὡραιότερα πλάσματα τοῦ Θεοῦ.

Τήν 31η Μαΐου, Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Μακαριώτατος τέλεσε τά Ἐγκαίνια τοῦ νεοαναγερθέντος Ἱ. Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στήν περιοχή Andoharanofotsy τῆς Μαδαγασκάρης καί στή συνέχεια προηξῆρχε τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας στόν κατάμεστο ἀπό πλῆθος πιστῶν Ναό, κυρίως μικρῶν παιδιῶν πού κρατοῦσαν τίς ἐθνικές σημαῖες τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μαδαγασκάρης καί μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρακολουθοῦσαν τόν ἐγκαινιασμό τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Μακαριώτατος μέ μεστό θεολογικό λόγο μίλησε στό ἐκκλησίασμα γιά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καί τό Ἅγιον Πνεῦμα πού συγκροτεῖ τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἐπίσης καί γιά τήν ὅλη ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων καί τή σημασία τῶν τελουμένων κατ' αὐτήν. Μετά τό πέρας τῆς λατρευτικῆς Συνάξεως παρακολούθησε τό ἑορταστικό πρόγραμμα πού εἶχαν ἑτοιμάσει ἡ χορευτική καί ἡ μουσική ὁμάδα τοῦ Ἀνταναναρίβο.

Τήν 1η Ἰουνίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Μακαριώτατος χοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό  Ἱ. Ναό  Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀνταναναρίβο. Στήν ὁμιλία τοῦ εὐχήθηκε στό ἐκκλησίασμα ὁ Παράκλητος νά εἶναι παρηγορητής καί νά φωτίζει  τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς λατρευτικῆς Συνάξεως, ἡ Α.Θ.Μ. τίμησε διακεκριμένους ἐθελοντές γηγενεῖς καί Ἕλληνες γιά τήν βοήθεια πρός τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαδαγασκάρης.

Κατόπιν, ἔλαβε μέρος ἡ Ἱερατική Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κατά τήν ὁποία ὁ Μακαριώτατος τούς ἐνεθάρρυνε νά μήν ἀπογοητεύονται ποτέ ἀπό τίς δυσκολίες  τῆς διακονίας τους στήν Ἐκκλησία καί τίς δύσκολες συνθῆκες τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο.

Τήν 3η Ἰουνίου ὁ Πατριάρχης ἀναχώρησε ἀεροπορικῶς γιά τήν Manakara, μία πόλη στήν παραλία τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε ὁ περιφερειάρχης καί πλῆθος κόσμου. Ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος μετέφερε λόγο πνευματικό στούς ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς καί ζήτησε νά ἔχουν ὑπομονή γιά ἕνα καλύτερο μέλλον στίς δύσκολες συνθῆκες πού ζοῦν, καθότι οἱ ἄνθρωποι τρέφονται ἀπό τά ἀγαθά τῆς φύσης πού παράγει τήν σπανιότερη χλωρίδα καί πανίδα στόν κόσμο.

Στόν Ὀρθόδοξο Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς περιοχῆς Manakara, τά παιδιά καί ὁ λαός ὑποδέχθηκαν τόν Πατριάρχη μέ δοξολογία καί προσφέρανε παραδοσιακά χειροποίητα δῶρα.

Ἡ ἡμέρα ὁλοκληρώθηκε μέ τά ἐγκαίνια τοῦ πρώτου Ὀρθόδοξου πανεπιστημίου στήν Μαδαγασκάρη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ὁ Μακαριώτατος μίλησε μέ στοργή καί ἀγάπη στόν κόσμο, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ σχολή προορίζεται γιά τά παιδιά τῆς Manakara, δηλαδή τό μέλλον τῆς χώρας. Ἐπίσης, ἐξέφρασε τήν εὐχή νά δημιουργηθοῦν καί ἄλλα φιλανθρωπικά ἱδρύματα γιά τό καλό αὐτοῦ του τόσου φτωχοῦ τόπου. Εὐχήθηκε μάλιστα καί ἐδῶ νά ἀνθίσει ἕνα μοναστικό κέντρο ἀγάπης καί προσφορᾶς στούς ἀνθρώπους.

Τήν 3η Ἰουνίου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συνεχίζοντας τήν ἱεραποστολική καί ποιμαντική περιοδεία του στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης, ταξίδεψε ὁδικῶς στήν περιοχή Ampany. Τόν Ἀλεξανδρινό Προκαθήμενο ὑπεδέχθησαν οἱ τοπικές ἀρχές μετά πλήθους ὀρθοδόξων πιστῶν καί μετά τήν καθιερωμένη Δοξολογία στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος ὁ Πατριάρχης ἐγκαινίασε τό νέο Δημοτικό καί Γυμνάσιο Σχολεῖο τῆς Ἐνορίας αὐτῆς. 

Ὁ Μακαριώτατος μίλησε στούς πιστούς της περιοχῆς πού παράγουν ρύζι, τή βασική καθημερινή τροφή τῆς χώρας, καί ἔδωσε τηλεφωνική συνέντευξη σέ ραδιοφωνικούς σταθμούς τῆς Ἑλλάδος, προτρέποντας τούς Ἕλληνες νά βοηθήσουν τούς Μαλαγάσιους καί τό ἱεραποστολικό καί φιλανθρωπικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στή χώρα αὐτή. Σάν στοργικός πατέρας ὁ Πατριάρχης μετέβη στό κοντινό χωριό γιά νά ζήσει ἀπό κοντά τόν ἀγώνα τους γιά ἐπιβίωση καί εὐλόγησε τή συγκομιδή καί τόν καθαρισμό τοῦ ρυζιοῦ.

Τό ἀπόγευμα τίς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Μακαριώτατος εἶχε συνάντηση μέ τούς σπουδαστές τοῦ Σεμιναρίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι θά εἶναι οἱ μελλοντικοί κληρικοί τῆς Μαδαγασκάρης, καί τούς συμβούλευσε νά καλλιεργοῦν τό ἱερατικό φρόνημα καί τήν ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο καί τήν Ἐκκλησία. Ἐπίσης, συζήτησε μέ τήν ὁμάδα ἀφιερωμένων νέων ἀπό τήν Κρήτη, πού μέ τόν πνευματικό τους πατέρα Γέροντα π. Ἀπόστολο θά διακονήσουν στά νέα μοναστικά κέντρα, τά ὁποῖα πρόκειται νά δημιουργηθοῦν στήν περιοχή.

Τήν ἑπομένη ἡμέρα, Παρασκευή 4η Ἰουνίου, ὁ Ἀλεξανδρινός Προκαθήμενος ταξίδεψε ἀεροπορικῶς στήν περιοχή Toliara, ὅπου καί ὁλοκλήρωσε τήν ἐπίσκεψή του στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης μέ τριήμερη περιοδεία. Στό ἀεροδρόμιο τόν ὑπεδέχθησαν οἱ τοπικές ἀρχές, ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Πολύκαρπος καί χιλιάδες πιστοί, κρατώντας σημαῖες τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μαδαγασκάρης. Ὁ π. Πολύκαρπος προσφώνησε τόν Μακαριώτατο κατά τήν ἔλευσή Του στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου μέ τά ἑξῆς συγκινητικά λόγια:

 

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Πάπα καί Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, Ποιμήν καί Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί σέ αὐτήν τήν Χώρα μας τήν Μαδαγασκάρη, κ.κ. Θεόδωρε.

Ἡ περιφέρεια τοῦ Τουλιάρ, τό νοτιώτερο αὐτό ἄκρο τῆς ὄμορφης αὐτῆς γῆς καί Πατρίδας μας τῆς Μαδαγασκάρης, καί ἡ μεγαλύτερη συχρόνως περιφέρεια τῆς χώρας μας, Σᾶς καλωσορίζει σήμερα καί Σᾶς ὑποδέχεται ἀνοίγοντας τίς πύλες τῆς πόλης τοῦ Τουλιάρ, τῆς πρωτεύουσας τῆς περιφέρειας αὐτῆς, σέ Σᾶς τόν πολυτίμητο Ἐπισκέπτη της, σέ Ἐσᾶς τόν Ποιμένα της.

Συγκεντρωθήκαμε ὅλοι σήμερα ἐδῶ σέ αὐτόν τόν Ναό γιά νά ψάλουμε δοξολογία καί νά ἀναπέμψουμε αἶνο στόν Τριαδικό Θεό. Αἶνο εὐχαριστίας γιά τήν ἔλευση τοῦ Ποιμένα μας. Αἶνο δοξολογίας γιά τήν εὐλογία καί τήν Χάρη πού διοχετεύεται σήμερα σέ ὅλους μας μέ τήν ἔλευση τοῦ Πατριάρχου μας. Αἶνον καρδίας γιά τήν εἰρήνη πού χαρίζεται σήμερα πλουσιοπαρόχως, καθώς σκύβει γιά μία ἀκόμα φορά τό βλέμμα του στήν ἡλιοκαμένη γῆ μας ὁ Κύριός μας διά μέσου τοῦ Τιμίου Πατρός μας. Αἶνον ἱκεσίας ὥστε αὐτή ἡ ἐπίσκεψη, αὐτό τό προσκύνημα, αὐτή ἡ προσευχή νά φέρει καρπούς καί νά ἐνσταλάξει τό βάλσαμο τοῦ ἐλέους στόν πόνο καί στήν ἀγωνία. Αἶνον τῷ Θεῷ. Αἶνον ἀπό τά στόματα τῶν παίδων, τῶν παιδιῶν Σας, πολυτίμητέ μας Πατέρα.

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτά μας, σήμερα συγκεντρώθηκαν ἐδῶ ἄνθρωποι ἀπό ὅλη τήν περιφέρεια. Ἄνθρωποι, πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν βέβαια καί τίς Ἐνορίες ἀλλά συγχρόνως καί τίς διάφορες φυλές τοῦ Τουλιάρ.

Γιατί τό Τουλιάρ ἐκτός ἀπό γῆ καλή εἶναι καί σημαίνει καί ἄνθρωποι καλοί. Ἄνθρωποι ὅλων τῶν φυλῶν μας, ἀπόγονοι τῶν τιμίων προγόνων μας τοῦ τόπου αὐτοῦ, Σᾶς ὑποδέχονται σήμερα Μακαριώτατε.

Οἱ καλοκάγαθοι Vezou, οἱ κύριοι τῆς πόλης αὐτῆς, ὅμως καί κύριοι συγχρόνως τῆς θαλάσσης, ἄφησαν σήμερα τίς πιρόγες τους στήν ἁλμυρή ἄμμο καί τύλιξαν τά δίχτυά τους στήν γωνιά τῆς καλύβας τους, γιά νά προϋπαντήσουν Ἐσᾶς, τόν ἀρχηγό τῶν ἁλιέων τῶν ψυχῶν καί κυβερνήτη τῆς νηός τῆς Ἐκκλησίας τους.

Οἱ χαριτωμένοι Mahafaly, πού ξέρουν νά μεταδίδουν χαρά καί νά γεμίζουν ἀγαλλίαση σύμφωνα μέ  τήν ἑρμηνεία τοῦ ὀνόματός τους, ὁδηγοῦν τά βήματά τους σέ Ἐσᾶς, πού εἶστε γιά ἐμᾶς ἡ πηγή τῆς Χαρᾶς καί Κήρυκας τῆς Εἰρήνης καί Γαλήνης ἐπί τῆς γῆς.

Οἱ Tandroui δέν ἔχουν γι' αὐτές τίς ἡμέρες συνάξεις κάτω ἀπό τά εὐσκιόφιλα καί τά πανύψηλα αὐτά δέντρα τῆς περιοχῆς μας, γιατί ἤθελαν νά βρεθοῦν στήν σύναξη αὐτήν τῶν συνάξεων καί πανήγυρη τῶν πανηγύρεων.

Οἱ Masoukouru ἀπό τά βόρεια ἄφησαν τήν καλλιέργεια τῆς γῆς τους, γιά νά συναντήσουν τόν μεγάλο Γεωργό τῶν ψυχῶν.

Οἱ Tanalana ἀπό τήν περιοχή τοῦ Onilahy, τοῦ πανέμορφου ποταμοῦ μας, ἦλθαν σήμερα ταξιδεύοντας στά νερά του. Στά νερά του πού σκιρτοῦν καί χορεύουν στόν ἦχο τῆς σημερινῆς δοξολογίας.

Ambasikibou, Ankouroumbatou, Antseva, Andranovori, Bessely, Ambanihy, Soalary, Akilibe, οἱ τόποι μας, οἱ τόποι Σας Μακαριώτατε! Τά μακρινά ὅρια τῆς περιφέρειάς μας! Σᾶς καλωσορίζουν καί σᾶς φέρνουν τό πολυτιμότερο δῶρο πού ἔχει αὐτός ὁ λαός φυλαγμένο καλά μέσα στήν καρδιά του.

Μία καρδιά, Μακαριώτατε, ἐντυπωσιακά μεγάλη καί συγκινητικά ἀδελφική. Ἡ ὁποία θέλει νά μάχεται γιά τό δίκαιο. Καρδιά τῆς ἀγάπης πού φτάνει μέχρι καί τόν θάνατο γιά τόν φίλο καί ἀδελφό. Πού θέλει νά χαρίζει καί νά χαρίζεται τήν δικαιοσύνη, τήν ἀλήθεια, τήν εἰλικρίνεια, τήν ἐργατικότητα, τόν ἱδρώτα, τόν κόπο, τήν ἴδια αὐτήν τήν Ἀγάπη τελικά, τήν γνήσια καί ἀνόθευτη ὅπως ἔχει καλά φυλαγμένη στά σπλάχνα της ἡ γῆ μας. Ὅπως εἶναι καλά φυλαγμένη καί στήν μεγάλη Σας καρδιά Μακαριώτατε.

Ἡ Γῆ μας. Γῆ λατρευτή καί πολυσέβαστη. Σεβαστέ μας Πατέρα, ἡ γῆ αὐτή Σας καλωσορίζει.

Ἡ Ἐκκλησία μας, Σᾶς ὑποδέχεται. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀρχαιότατη Ἐκκλησία τῶν Πατέρων μας καί τῶν Ἁγίων μας σᾶς ὑποδέχεται ἐδῶ στόν μακρινό μά ὄχι ξεχασμένο γιά Ἐσᾶς τόπο μας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Φιλοκαλίας προσφέρει τίς ἀρετές της καί τόν δρόμο τῆς σωτηρίας διά μέσου τῶν Πατέρων της καί τοῦ Πατρός της καί Πατριάρχου της σέ ὅλους ὅσους πραγματικά διψοῦν τό ὕδωρ τῆς ἀληθινῆς Χριστιανικῆς Πατερικῆς Θεολογίας. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ μαρτυρίου καί τῆς ὁμολογίας ὁμολογεῖ τήν Πίστη της σήμερα στόν Ἕνα καί Μοναδικό, Τριαδικό Θεό, μέσα ἀπό τήν δική Σας μαρτυρική ὁμολογία. Ἡ Ἐκκλησία τῶν μυστηρίων καί τῆς λατρείας προσφέρει λατρεία στόν Θεό ἀκολουθώντας Ἐσᾶς, τόν Ἡγέτη της. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Παραδόσεως τῶν Πατέρων της, καταθέτει εὐλαβῶς τήν Πατερική της Παράδοση διά μέσου τοῦ Πατρός της. Ἀγκαλιάζει ὅλους τούς ἀνθρώπους, χωρίς νά διακρίνει χρῶμα, θρησκεία, φυλές. Δέν ζητάει οὔτε ἀπαιτεῖ τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν Πίστη καί τήν ἀφοσίωση στήν Ἀλήθεια. Τήν Ἀλήθεια χαρίζει διά μέσου Σας καί τήν Ἀλήθεια αὐτή ἀναμένει καί ποθεῖ.

Ἡ σημερινή πανήγυρις εἶναι χαρά, ἀγαλλίαση, γιορτή καί προσευχή μέσα στήν χαρά τῆς Πεντηκοστῆς, τήν ὁποίαν καθ' ὅλην αὐτήν τήν ἑβδομάδα ἐορτάζομεν μαζί μέ τοῦ Πνεύματος τήν ἐπιδημίαν.

Ἡ ἔλευσή Σας Μακαριώτατε φέρνει σήμερα τήν χαρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στίς καρδιές μας. Στόν πτωχό μας λαό τοῦ Νότου. Στόν διψασμένο καί πεινασμένο λαό μας γιά Ζωή καί Σωτηρία. Αὐτός ὁ λαός Μακαριώτατε, ὅλοι ἐμεῖς κλῆρος καί πιστό πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, σήμερα Σᾶς καλωσορίζει.

Στά αὐτιά μου σήμερα ἠχοῦν τά λόγια ἑνός τοπικοῦ ὄμορφου ἄσματος τό ὁποία συγχωρέστε μέ Μακαριώτατε, ἀλλά θά ἤθελα νά καταθέσω τελειώνοντας, καί ζωγραφίζοντας κατά κάποιον τρόπο τά ὅσα εἰπώθηκαν διά μέσου τοῦ συγχρόνου ἔντεχνου τοπικοῦ λόγου:

«Ἡ γῆ μας στήν ὁποία ζοῦμε εἶναι πεινασμένη. Δέν κρύβει ζωή ἀλλά θάνατο.

Φάνηκε τό ποτάμι! Ἔρχεται βιαστικά, στό Μανούμπου, στό Ἀνκιλιλόκα.

Καί καταστρέφει στό πέρασμά του ἄν εἶναι φουσκωμένο.

Ἀμπουάμπουκα, Τουλιάρ, Μουρουμπέ. Πές μου τήν ἀλήθεια!

Ἄνθρωποι πού πραγματικά ποτέ τούς δέν ἔχουν δεῖ μάθημα στό σχολεῖο,

παρά μόνο δουλειά στήν γῆ.

Αὐτό εἶναι τό φαγητό μας. Μανιόκα, καλαμπόκι, ρύζι μέ λούτζι ἤ φασόλια.

Ἔρχεται τό ποτάμι! Ἔρχεται βιαστικά ἐκεῖ μακριά στήν θάλασσα.

Στό Ἀμπουλούμπακε, στό Ἀνκιλιφάλι. Ἐκεῖ ὁ κόσμος ψαρεύει στήν θάλασσα.

Λίγοι πραγματικά ἄνθρωποι θά δοῦν τήν ὀμορφιά τῆς γῆς μας!

Ἀκόμα καί μεῖς οἱ κύριοί της δέν θά καταλάβουμε αὐτό τό κάλος της.

Τά δάση χάνονται. Ἡ γῆ δέν ἔχει πιά καρπούς.

Λευκή σκόνη γιά νά τήν κάνεις ζάχαρη.

Μαύρη σκόνη πού δέν μπορεῖς νά τήν ἀλλάξεις γιά ρύζι.

Στόν κόσμο κυριαρχεῖ ἡ ἀγάπη γιά τόν ἑαυτό του.

Ἐμεῖς ὅμως ἐλπίζουμε πραγματικά στόν Θεό!

Μή ξεχνᾶς τούς ἀπογόνους σου!»

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, Τίμιέ μας Πατέρα, πού δέν μᾶς ξεχνᾶτε ποτέ. Ἐμᾶς, τά παιδιά Σας. Ἄν καί ἡ γῆ μας εἶναι τόσο μακρινή σέ Σᾶς, ἡ ὄμορφη αὐτή γῆ τῆς Μαδαγασκάρης. Ἐμεῖς εἴμαστε τά πρόβατα. Τά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. Τά πρόβατά Σας. Οἱ πνευματικοί Σας ἀπόγονοι, τά παιδιά Σας. Ὅμως ἤλθατε ἀπό τόσο μακριά γιά νά ἀναζητήσετε καί νά σώσετε! Νά ἀναζητήσετε τό ἀπολωλός πρόβατον, ὅπως ὁ πραγματικά Καλός Ποιμήν καί Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Σᾶς εὐχαριστοῦμε.

Καλῶς ἤλθατε στό Τουλιάρ Μακαριώτατε Πατριάρχα καί Πατέρα μας!

 

Μετά τή Δοξολογία στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ὁ Μακαριώτατος μίλησε μέ πνευματικούς λόγους στούς παρευρισκομένους πιστούς καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν ἀγάπη τήν ὁποία ἐξέφρασαν κατά τήν ὑποδοχή του, ἐνῶ ἔκανε καί ἰδιαίτερη ἀναφορά στόν κ. Εὐάγγγελο Παριανό, τόν μόνο Ἕλληνα πού ἔχει ἀπομείνει στήν Toliara ἐδῶ καί ἑβδομήντα χρόνια.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης ἐπισκέφθηκε τό γραφεῖο τοῦ Περιφερειάρχη, ὅπου κατά τή συνάντηση ἀνταλλάχτηκαν σκέψεις γιά τό μελλοντικό ἔργο τῆς Ἱ. Μητρόπολης Μαδαγασκάρης στήν Toliara.

Τήν 6η Ἰουνίου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄, συνεχίζοντας τήν ἱεραποστολική του πορεία στήν περιοχή Toliara, ἐγκαινίασε τήν ἰατρική κλινική τῆς Ἐνορίας τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία θά περιθάλπει δωρεάν τά παιδιά τῆς περιοχῆς αὐτῆς.

Παρόντες στά ἐγκαίνια ἦταν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας, οἱ ἰατροί τῆς Κλινικῆς  καί τό διδακτικό προσωπικό τοῦ παρακείμενου Σχολείου τῆς Ἐνορίας αὐτῆς, μέ τούς ὁποίους ὁ Μακαριώτατος εἶχε συνάντηση καί συζήτησε μαζί τους ἐπ' ἀρκετόν.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἡ Α.Θ.Μ. τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.

Τέλος, τήν ἑπομένη ἡμέρα, 7η Ἰουνίου, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας προεξῆρχε τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας στό Ἀθλητικό Στάδιο Μπάσκετ τῆς Toliara, δίνοντας τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσουν τήν ἱερά Μυσταγωγία χιλιάδες πιστοί ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή καί νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης ἀναχώρησε γιά τήν πρωτεύουσα Ἀνταναναρίβο, ὁλοκληρώνοντας ἔτσι τό ἱεραποστολικό του ταξίδι στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης.

 


                 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Follow us ierapostoloi on FB +ierapostolos ierapostoloi on YTΟρθόδοξη Χριστιανοσύνη..com. Οδηγός Ορθόδοξων Πηγών στο Διαδίκτυο