Επιλογή Σελίδας

Προγράμματα Εκπαίδευσης

που χρηματοδοτούνται με τη δική σας βοήθεια

Για την πνευματική καλλιέργεια των ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων, για παιδιά και νέους που μεγαλώνουν σε πάμφτωχες κοινότητες, αναπτύσσουμε μεγάλο εκπαιδευτικό έργο ανεγείροντας Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές και Οικοτροφεία.

Μεριμνάμε για την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων, αποστέλλοντας οικονομικές βοήθειες προς συντήρησητων κτιρίων, κάλυψη των μισθών των εκπαιδευτικών και μηχανοργάνωσή τους.

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ