Επιλογή Σελίδας

Τα Έργα μας στον κόσμο

που έγιναν με τη δική σας βοήθεια

• Αγορά τριάντα οικοπέδων για την ανέγερση Σχολείων, Κοινωνικών Ιδρυμάτων, Πνευματικών Κέντρων και Ναών
• Ανέγερση τεσσάρων Πνευματικών Κέντρων
• Ανέγερση έξι Νηπιαγωγείων
• Ανέγερση και εξοπλισμός δεκατριών Δημοτικών Σχολείων
• Ανέγερση έντεκα Γυμνασίων και Τεχνικών Σχολών
• Ανέγερση μίας Ακαδημαϊκής Σχολής
• Ανέγερση οκτώ Κλινικών – Ιατρείων
• Ανέγερση ενός Νοσοκομείου
• Ανέγερση δύο Ορφανοτροφείων
• Ανέγερση δεκαεπτά κατοικιών δασκάλων και Ιερέων
• Κατασκευή πέντε γεωτρήσεων
• Όρυξη δεκαεπτά πηγαδιών
• Κατασκευή δύο δεξαμενών
• Αγορά δύο αγροκτημάτων, συνολικής έκτασης 10.000 στρεμμάτων
• Ανέγερση και εξοπλισμός εβδομήντα οκτώ Ιερών Ναών
• Ανέγερση τεσσάρων Επισκοπείων

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ