Επιλογή Σελίδας

Φάρμες - Καλλιέργειες

που δημιουργήθηκαν και συντηρούνται με τη δική σας βοήθεια

Σε ιεραποστολικά Κλιμάκια, τα οποία έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές (φάρμες για καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, υδατοκαλλιέργειες κ.λπ.), αποστέλλουμε σπόρους δημητριακών, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, γεωργικούς ανελκυστήρες με τα παρελκόμενά τους, εργαλεία κηπουρικής, ηλεκτρογεννήτριες, συστήματα άρδευσης, εργαλεία δόμησης και ό,τι άλλο μας ζητηθεί. Για δε τη ζωοτροφία (αγελάδες, πρόβατα, κότες, χοίροι κ.ά.) αποστέλλουμε τα απαραίτητα εμβόλια, ιχνοστοιχεία, φάρμακα, βιταμίνες κ.λπ.

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ