Επιλογή Σελίδας

Διαφάνεια Οικονομικών

Η κύρια πηγή χρηματοδότησής μας είναι οι συνδρομές των μελών μας, οι δωρεές από σχολεία, ιδρύματα, εταιρείες και εκκλησιαστικούς φορείς, καθώς και οι δωρεές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, έσοδα προέρχονται από τη λειτουργία του Βιβλιοπωλείου, του ΚΔΑΠ «Κιβωτός Δημιουργίας» και από την ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου.

Η διαφάνεια των οικονομικών αποτελεί προτεραιότητά μας, με πλήρη επίγνωση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζετε όλοι εσείς οι φίλοι και οι δωρητές μας. Ελεγχόμαστε κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παύλου Μελά, όπου και η έδρα του Σωματείου, υποβάλλοντας την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων και τον Οικονομικό Απολογισμό, τα οποία και δημοσιεύονται στο τριμηνιαίο περιοδικό που εκδίδει ο Ι. Σύνδεσμος και στον ιστότοπό του.

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ