Επιλογή Σελίδας

Ποιοι Είμαστε

Τα κράτη με τα οποία συνεργάζεται ο Οργανισμός μας.

Ο Ιεραποστολικός Σύνδεσμος είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από την ίδρυσή του, το 1990, διατηρεί μόνιμη συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, καθώς και με τα Ορθόδοξα ιεραποστολικά Κλιμάκια που υπάγονται στην δικαιοδοσία τους σε 20 κράτη ανά τον κόσμο.

Συνεργαζόμαστε με τους υπευθύνους των ιεραποστολικών Κλιμακίων στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, οι οποίοι με ανιδιοτέλεια αφιερώνουν τη ζωή τους στην κοινωνική και πνευματική αναβάθμιση των τοπικών κοινοτήτων. Κατασκευάζουν νοσοκομεία και κέντρα υγείας, ιδρύουν σχολεία, ανεγείρουν Ναούς, σιτίζουν τους ενδεείς, αρδεύουν τις άνυδρες περιοχές, επιμορφώνουν τους γηγενείς πληθυσμούς στη χρήση εργαλείων και μηχανημάτων καθώς και στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Και το σπουδαιότερο μεταγγίζουν τον λόγο του Ευαγγελίου του Χριστού στις ψυχές των ανθρώπων που μαθαίνουν έτσι να αγαπούν, να ενστερνίζονται την αρχή της ισότητας και να διεκδικούν τη δικαιοσύνη του Θεού πάνω στη γη.

Στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία, λόγω της οικονομικής ύφεσης, αναπτύξαμε πλούσιο κοινωνικό έργο με διανομές πάσης φύσεως αγαθών πρώτης ανάγκης σε ενδεείς και πολύτεκνες οικογένειες της Θεσσαλονίκης.

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ