Επιλογή Σελίδας

Πως Εργαζόμαστε

Ανεξάρτητοι από κρατικές επιχορηγήσεις, με τις δικές σας μόνον δωρεές και τις ευλογίες του Θεού εργαζόμαστε, τρείς δεκαετίες τώρα, και στηρίζουμε οικονομικά και υλικοτεχνικά τους ανθρώπους που θυσιάζονται και πασχίζουν, στο μέτρο του δυνατού, να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των λαών, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας και εθνότητας.

Οι βοήθειες που αποστέλλουμε είτε ως συνάλλαγμα είτε με τη μορφή ανθρωπιστικών βοηθειών αποτελούν το μέσο επίτευξης των προγραμμάτων και των σκοπών του Ι. Συνδέσμου που έχουν ως εξής:

 

τα γραφεία μας

Για τη συγκρότηση Ενοριών και την κοινωνική ένταξη των κατοίκων υποβαθμισμένων περιοχών, χρηματοδοτούμε την ανέγερση κατοικιών, σχολείων, ιατρείων, ναών και πνευματικών κέντρων, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία οργανωμένων κωμοπόλεων. Παράλληλα, φροντίζουμε για τον εξοπλισμό και την εν γένει λειτουργία όλων αυτών των ιδρυμάτων. Επίσης, στηρίζουμε οικονομικά προγράμματα αγροτοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων.

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ