Επιλογή Σελίδας

Η Ταυτότητά μας

Τα γραφεία μας στην οδό Λαγκαδά 190 στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Ίδρυση:

Ο Ιεραποστολικός Σύνδεσμος “Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός” εδρεύει στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, στην οδό Λαγκαδά 190. Ιδρύθηκε το 1990 με την υπ’ αρ. 684/90 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς ως οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Διοίκηση:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, εκλέγονται ανά τετραετία από τα μέλη του Ι. Συνδέσμου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. Υποχρεούνται να υλοποιούν τους σκοπούς του Καταστατικού του Ι. Συνδέσμου και να διασφαλίζουν τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και τις δράσεις. Ιδιαιτέρως, φέρουν την ευθύνη ελέγχου της ορθής διαχείρισης των χρημάτων που διατίθενται στους υπευθύνους των ιεραποστολικών Κλιμακίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 

Τα μέλη του Δ.Σ. με τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 12-1-2020, είναι τα παρακάτω:

Πρόεδρος: Ασλανίδης Δημήτριος, φιλόλογος – ιδιοκτήτης φροντιστηρίων
Αντιπρόεδρος: Κατσαρός Κωνσταντίνος, καθηγητής φυσικής αγωγής
Γενικός Γραμματέας: Δημούδης Αριστείδης, οικονομολόγος
Ταμίας: Κωνσταντινίδης Δημήτριος, χημικός

Α’ Μέλος: Μπαρέκας Βασίλειος, καθηγητής φυσικής αγωγής
Β’ Μέλος: Ιωαννίδης Κλεόβουλος, μηχανικός περιβάλλοντος
Γ’ Μέλος: Ασλανίδης Ευθύμιος, φιλόλογος

Γενική Συνέλευση των μελών του Ι. Συνδέσμου

Γενική Συνέλευση των μελών του Ι. Συνδέσμου

Οι εκδηλώσεις μας:

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ