Επιλογή Σελίδας

ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ (CD)

10.00

Κατηγορία:
1. Αγνή Παρθένε Δέσποινα
2. Εξομολογείσθε τω Κυρίω (Ψ. 135)
3. Αινείτε τον Κύριον (Ψ. 148)
4. Τεριρέμ, Πλ. β΄
5. Τον Πατέρα προσκυνήσωμεν
Την Μητέρα σου προσάγει σοι
6. Δοξολογία, Πλ. β΄
7. Ευλογήσω τον Κύριον (Ψ. 33)
8. Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν (Ψ. 95)
9. Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε (Ψ. 110)
10. Υψώσω σε, ο Θεός μου (Ψ. 144)
11. Σίμωνα τον Μέγαν

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Εκδότης

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ