Επιλογή Σελίδας

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (CD)

10.00

Κατηγορία:

1. Εισελεύσομαι
2. Ανοιξαντάρια
3. Πάντα εν σοφία
4. Κύριε, εκέκραξα, κατευθυνθήτω
5. Θου Κύριε
6. Εν θαλάσση μεν πλέοντα
7. Των πιστών η ευφροσύνη
8. Λιτή
9. Θεοτόκε Παρθένε, και ευλογημένος
10. Πλούσιοι επτώχευσαν

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Εκδότης

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ