Επιλογή Σελίδας

ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ Η ΕΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, Σύντομος βίος-Παρακλητικός Κανών-Χαιρετιστήριοι οίκοι

3.50

Κατηγορία:

Ένα εγχειρίδιο για την ζωή και τα θαύματα της νεοφανούς Οσίας Σοφίας, πού περιέχει και τον Παρακλητικό Κανόνα και τους Χαιρετισμούς της

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ