Επιλογή Σελίδας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ «ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ»

5.00

Κατηγορία:

Ένα βιβλίο που μιλά για το σφράγισμα του Αντιχρίστου, διακρίνοντας την ηλεκτρονική ταυτότητα από το σφράγισμα που θα ακολουθήση. Μιλά ακόμη για τον Αντίχριστο, και ότι εκείνο που χρειάζεται για την αντιμετώπισή του, δηλαδή για την αναγνώρισή του, είναι η μετάνοια και η καλλιέργεια της δογματικής συνείδησης, γιατί “μόνον ο Κύριος ο επιβλέπων επί τον ταπεινόν και ησύχιον θα λαλήση δια της συνειδήσεως του πιστού λαού, του λείμματος τούτου του Χριστού...”.

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ