Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ (CD)

10.00

Κατηγορία:
1. Ευλογητός ο Θεός
2. Κύριε εισάκουσον
3. Θεός Κύριος
4. Ν΄ ψαλμός
5. Ωδαί α΄, γ΄
6. Αίτησις, πρεσβεία θερμή
7. Ωδαί δ΄, ε΄, στ΄
8. Αίτησις, προστασία των χριστιανών
9. Ευαγγέλιον
10. Δόξα, και νυν, σώσον ο Θεός τον λαόν σου
11. Ωδαί ζ΄, η΄, θ΄, Άξιον εστιν, Μεγαλυνάρια
12. Τρισάγιον, δέησις, απόλυσις
13. Πάντων προστατεύεις, δι' ευχών
14. Μέγας Κύριε

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Εκδότης

Κάντε τη Δωρεά σας εδώ